Hygienická pravidla pro provoz tenisové haly

Pěkný den, níže poskytujeme informace ohledně fungování na tenisové hale, po jejím znovuotevření.

Přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb v oblasti sportu  – vnitřních sportovišť omezena na 10 osob , aby byla dodržována následující pravidla od 3.12.2020:

a) omezit přítomnost sportovců tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých

15 m2 se vyskytoval nejvýše 1 sportovec

b) nelze používat šatny a sprchy

c) vstup a pohyb po hale  po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest

d) zajistit dezinfekci stálého  zařízení dvorce a pomůcek po použití každým sportovcem

e) průběžně dezinfikovat místa, kde se sportovci vyskytují

f) zajistit dezinfekci rukou pro personál i sportovce

g) sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení

Je nutno plně dodržovat stanovená režimová opatření, tj. mimo jiné se vůbec nesmí používat šatny a sprchyZáchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob a při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.  V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Leave a Reply