RESTART SEZÓNY 2020/2021 SE BLÍŽÍ

November 23rd, 2020

Pěkný den všem příznivcům tenisu. Restart zimní halové sezóny 2020/2021 je již za dveřmi. Podle dostupných informací z Národní agentury pro sport, bychom měli otevřít v pondělí 30.11.2020. Na úvod jsme připravili několik novinek, o kterých vás budeme informovat zde,  na našich stránkách do konce tohoto týdne. Pevné zdraví a  Tenisu zdar

HALA OD 9.10.2020 UZAVŘENA

October 9th, 2020

Dobrý den všem, z nařízení vlády od dnešní půlnoci 9.10.2020 do 25.10.2020 uzavíráme pro veřejnost vnitřní prostory sportovní haly TENIS DOBŘICHOVICE. Venkovní sportoviště nadále zůstávají otevřeny.

S přátelským pozdravem  Tenis Dobřichovice

START ZIMNÍ SEZÓNY 2020/2021

October 4th, 2020

Start zimní sezóny 2020/2021 je v pondělí 5.10.2020.  Rád bych upozornil na opatření vlády ČR ze dne 30.9.2020. Opatření se týká povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách (haly). Pouze při vlastním tréninku tato povinnost není. Prosím o  důsledné dodržování tohoto opatření. Ideální pro doprovod je vstupovat do prostor haly pouze v nejnutnějším případě. Máme rovněž  omezenou kapacitu osob  ve vnitřních prostorách na  10. Prostory haly jsou v současné chvíli plně připraveny na stávající situaci.

Dezinfekce – připravena u hlavního vchodu i u vchodu do haly a na dvorcích

Šatny – rozděleny po dvorcích (1 a 2) , tak aby se tréninkové skupiny nepotkávaly v zázemí

Sezení v hale – jednotlivé židle jsou od sebe vzdáleny v potřebném rozestupu (jak pro hráče a trenéry, tak pro doprovod)

Roušky – při vstupu do haly nasadit roušky, na dvorci roušku možné sundat,  v případě návštěvy toalety musí  hráč/čka opět nasadit roušku

Přehled pevných rezervací sezóna 2020/2021

September 26th, 2020

Zde po kliknutí na jednotlivé dvorce naleznete  přehled stálých rezervací a ceník na sezónu 2020/2021. Možnost objednání volných hodin je na telefonním čísle 731 690 690 nebo na mailu tenisdobrichovice@seznam.cz.

 

DVOREC č. 1 PEVNÉ REZERVACE

 

DVOREC č. 2 PEVNÉ REZERVACE

 

CENÍK ZIMA 2020-2021

 

 

 

REZERVACE ZIMA 2020/2021

September 1st, 2020

Od 1.9.2020 přijímáme rezervace na zimní tenisovou sezónu 2020/2021. V termínu do 13.9.2020 mají přednostní právo obnovit svoji  rezervaci klienti ze zimní sezóny 2019/2020. Od 14.9.2020 budou přijímány rezervace bez omezení. Děkujeme

TABULKA BEZPEČNOSTI MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K 31.8.2020

August 31st, 2020

Podle níže uvedené tabulky o od Ministerstva zdravotnictví ČR, je tenis jednou z nejbezpečnějších činností  dnešní doby.

 

ZIMNÍ SEZÓNA 2020/2021

August 24th, 2020

Tenisová hala Dobřichovice je již od 1.10.2018 provozována pod naším vedením, tzn. pod klubem F.H.TK Dobřichovice. Adresa haly je Pražská 454, Lety u Dobřichovic. Naleznete zde 2 tenisové dvorce s povrchem Rebound ace (originální povrch Australian open) spolu s kompletním zázemím a celoročním provozem.

V prostorách haly je rovněž k dispozici malé občerstvení formou nápojových automatů (káva, sušenky, pití) , možnost doplnit své sportovní vybavení (boty, míče, trička atd.) a po dohodě je zde zajištěn  i tenisový servis (trenér, vyplétaní raket, úprava omotávek atd.).

Rezervace haly je možná celoročně na telefonním čísle 731 690 690 nebo na emailové adrese tenisdobrichovice@seznam.cz. Níže v textu naleznete odkaz na  aktuální ceník. Začátek zimní halové sezóny (platí zimní ceník)  je 28.9.2020 resp.  5.10.2020 (pro předplatitele tzn. 29 týdnů) a konec halové sezóny 31.5.2021 resp. 25.4.2021 (pro předplatitele). Od 1.6.2021 bude v platnosti letní ceník.

CENÍK ZIMA 2020-2021

CELOROČNÍ REZERVACE NA TEL. 731 690 690

July 10th, 2020

Přehled všech  rezervací naleznete po kliknutí na  odkaz umístěný pod tímto oznámením. Oranžově zvýrazněné  hodiny “OBSAZENO” jsou stálé rezervace na celou zimní sezónu 2019/2020. Rezervace “OBSAZENO” bez zvýraznění jsou pouze jednorázové. Pro zarezervování stačí zaslat SMS na tel. číslo 731 690 690 , nebo zavolat  a obratem bude vaše rezervace potvrzena zpětnou SMS zprávou  a vyznačena v systému.

 !!! PŘEHLED REZERVACÍ ZDE !!!

 

 

HALA V PLNÉM CELOROČNÍM PROVOZU

June 28th, 2020

Tenisová hala je v plném provozu od 25.5.2020 a bez jakéhokoli omezení. Provoz je celoroční. Rezervace hodin na telefonním čísle 731 690 690.

HALA OPĚT V PROVOZU OD 11.5.2020

May 10th, 2020

 Vláda svým usnesením č. 453 s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.: UMOŽŇUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť   a to výhradně  v posilovnách, tělocvičnách  a fitness centrech, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých

10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se

zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při

dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a

dezinfekce prostor;“

Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:

• Je dovolena přítomnost veřejnosti pouze v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech, tj.

v žádných jiných provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť (včetně vnitřních

bazénů). Pod termínem „tělocvična“ je třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová

cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry,

v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra – viz výše pod xi. Není tedy např. dovoleno provozovat

v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod. Je nutno plně dodržovat stanovená

režimová opatření, tj. mimo jiné se vůbec nesmí používat šatny a sprchy. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Národní Sportovní Agentura uvádí, že toto výkladové stanovisko bylo před jeho uveřejněním odsouhlaseno Ministerstvem zdravotnictví ČR.