HALA OPĚT V PROVOZU OD 11.5.2020

May 10th, 2020

 Vláda svým usnesením č. 453 s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.: UMOŽŇUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť   a to výhradně  v posilovnách, tělocvičnách  a fitness centrech, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých

10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se

zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při

dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a

dezinfekce prostor;“

Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:

• Je dovolena přítomnost veřejnosti pouze v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech, tj.

v žádných jiných provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť (včetně vnitřních

bazénů). Pod termínem „tělocvična“ je třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová

cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry,

v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra – viz výše pod xi. Není tedy např. dovoleno provozovat

v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod. Je nutno plně dodržovat stanovená

režimová opatření, tj. mimo jiné se vůbec nesmí používat šatny a sprchy. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Národní Sportovní Agentura uvádí, že toto výkladové stanovisko bylo před jeho uveřejněním odsouhlaseno Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Čerpání neodehraných hodin 2019/2020

May 10th, 2020

Pěkný den, vzhledem k opětovnému provozu haly (za zvýšených hygienických opatření) od 11.5.2020, je možné odehrát hodiny, které jste měli předplaceny v letošní zimní sezóně 2019/2020. Čerpání těchto hodin je možné do 30.9.2020 včetně. Pevné zdraví a budeme se těšit na vaši návštěvu. Tenisu zdar

Od 1.5.2020 platí jednotná cena 250,-/hod (pro nově  příchozí hráče).

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ HALY

April 2nd, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 1.4.2020  SE PRODLUŽUJE UZAVŘENÍ HALY AŽ DO ODVOLÁNÍ. JAKMILE BUDE MOŽNÉ HRÁT, DÁME VÁM FORMOU SMS IHNED VĚDĚT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

HALA UZAVŘENA DO 1.4.2020 VČETNĚ

March 23rd, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 23.3.2020  SE PRODLUŽUJE UZAVŘENÍ HALY AŽ DO 1.4.2020J VČETNĚ. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

HALA UZAVŘENA OD 16.3.2020 DO 23.3.2020 VČETNĚ

March 16th, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 15.3.2020  JE HALA UZAVŘENA  OD 16.3.2020 DO 23.3.2020 VČETNĚ. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

HALA STÁLE V PROVOZU

March 15th, 2020

Informace pro hráče naší haly ze dne 14.3.2020. Jsme stále v provozu , při dodržení nařízení hygienické stanice tzn. počet do 30 osob. V návaznosti na toto sdělení jsme udělali následující opatření:

-  rozdělili jsme šatny podle dvorců tzn. hráči , kteří jdou na dvorec č.1 budou mít svoji určenou šatnu bez ohledu na pohlaví to samé platí pro dvorec č.2 (šatny jsou označené)

- do areálu kromě hráčů nemá nikdo jiný přístup,  veřejnosti vstup zakázán

-  v šatnách na umyvadle je dezinfekční mýdlo pro mytí rukou (na zdi umístěn postup jak správně dezinfikovat ruce)

- klubovna uzavřena

INFORMACE KE KORONA VIRU COVID 19 ZE DNE 12.3.2020 – HALA STÁLE V PROVOZU, OMEZENÍ JE DO POČTU 30 OSOB

March 10th, 2020

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

Je potřeba i nadále dbát zvýšené pozornosti v oblasti osobní hygieny, zejména pak čistotě rukou. Podle všech vyjádření je čistota rukou a jejich mytí nejlepší prevencí.

Dle informací z hygieny se nesmí v jednom prostoru (například hala, šatna , recepce nebo klubovna) zdržovat více než 30 osob. V případě, že jsou lidé v oddělených prostorách, např. parkoviště, recepce, hala a šatna, je možné i nadále fungovat bez jakéhokoli omezení, při dodržení počtu do 30 osob. V našem zařízení toto opatření splňujeme, bez jakýchkoli problémů (v hale je vždy do 10 osob). V našem případě máme během tréninků na obou dvorcích vždy do 10 ti osob. Veřejnosti bude do sportovní haly přístup uzavřen.

 

Současně upozorňujeme, že pro všechny, kteří se vrátili ze zasažených oblastí, platí karanténa a povinnost informovat svého lékaře – v souladu s předchozím opatřením Ministerstva Zdravotnictví ČR.

 

Pokud jsou děti i jen lehce nachlazené nebo jinak zdravotně oslabené, doporučujeme v tomto období raději netrénovat.

 

Celou situaci  nadále monitorujeme a budeme postupovat v souladu s nařízením Vlády ČR, Ministra zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.

Turnaj Starší žáci “B” 7.-9.3.2020

March 6th, 2020

V termínu  7.-9.3.2020 proběhne v hale  turnaj starších žáků. Z tohoto důvodu bude omezen provoz haly pro veřejnost. Sobota 7.3.2020 bude hala obsazena minimálně 8-20 a neděle 8.3.2020 opět minimálně  8 – 17 Vše uvedeno v rezervačním systému a bude průběžně aktualizováno

PŘEHLED REZERVACÍ

October 18th, 2019

Přehled všech  rezervací naleznete po kliknutí na  odkaz umístěný pod tímto oznámením. Oranžově zvýrazněné  hodiny “OBSAZENO” jsou stálé rezervace na celou zimní sezónu 2019/2020. Rezervace “OBSAZENO” bez zvýraznění jsou pouze jednorázové. Pro zarezervování stačí zaslat SMS na tel. číslo 731 690 690 , nebo zavolat  a obratem bude vaše rezervace potvrzena zpětnou SMS zprávou  a vyznačena v systému.

 !!! PŘEHLED REZERVACÍ ZDE !!!

 

 

ZIMNÍ SEZÓNA 2019/2020

October 4th, 2019

Tenisová hala Dobřichovice je již od 1.10.2018 provozována pod naším vedením, tzn. pod klubem F.H.TK Dobřichovice. Adresa haly je Pražská 454, Lety u Dobřichovic. Naleznete zde 2 tenisové dvorce s povrchem Rebound ace (originální povrch Australian open) spolu s kompletním zázemím. V prostorách haly je rovněž možnost doplnit své sportovní vybavení (boty, míče, trička atd.) a po dohodě je zde zajištěn  i tenisový servis (trenér, vyplétaní raket, úprava omotávek atd.). Rezervace haly je možná na telefonním čísle 731 690 690 nebo na emailové adrese tenisdobrichovice@seznam.cz. Níže v textu naleznete odkaz na  aktuální ceník. Začátek zimní halové sezóny (platí zimní ceník)  je 30.9.2019 resp. 7.10.2019 (pro předplatitele tzn. 28 týdnů) a konec halové sezóny 17.5.2020 resp. 19.4.2020 (pro předplatitele). Od 18.5.2020 bude v platnosti letní ceník.

CENÍK lety 2019-2020