Archive for the ‘Nezařazené’ Category

REZERVACE ZIMA 2020/2021

Tuesday, September 1st, 2020

Od 1.9.2020 přijímáme rezervace na zimní tenisovou sezónu 2020/2021. V termínu do 13.9.2020 mají přednostní právo obnovit svoji  rezervaci klienti ze zimní sezóny 2019/2020. Od 14.9.2020 budou přijímány rezervace bez omezení. Děkujeme

TABULKA BEZPEČNOSTI MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K 31.8.2020

Monday, August 31st, 2020

Podle níže uvedené tabulky o od Ministerstva zdravotnictví ČR, je tenis jednou z nejbezpečnějších činností  dnešní doby.

 

ZIMNÍ SEZÓNA 2020/2021

Tuesday, August 25th, 2020

Tenisová hala Dobřichovice je již od 1.10.2018 provozována pod naším vedením, tzn. pod klubem F.H.TK Dobřichovice. Adresa haly je Pražská 454, Lety u Dobřichovic. Naleznete zde 2 tenisové dvorce s povrchem Rebound ace (originální povrch Australian open) spolu s kompletním zázemím a celoročním provozem.

V prostorách haly je rovněž k dispozici malé občerstvení formou nápojových automatů (káva, sušenky, pití) , možnost doplnit své sportovní vybavení (boty, míče, trička atd.) a po dohodě je zde zajištěn  i tenisový servis (trenér, vyplétaní raket, úprava omotávek atd.).

Rezervace haly je možná celoročně na telefonním čísle 731 690 690 nebo na emailové adrese tenisdobrichovice@seznam.cz. Níže v textu naleznete odkaz na  aktuální ceník. Začátek zimní halové sezóny (platí zimní ceník)  je 28.9.2020 resp.  5.10.2020 (pro předplatitele tzn. 28 týdnů) a konec halové sezóny 31.5.2021 resp. 25.4.2020 (pro předplatitele). Od 1.6.2021 bude v platnosti letní ceník.

CENÍK lety 2020-2021

CELOROČNÍ REZERVACE NA TEL. 731 690 690

Friday, July 10th, 2020

Přehled všech  rezervací naleznete po kliknutí na  odkaz umístěný pod tímto oznámením. Oranžově zvýrazněné  hodiny “OBSAZENO” jsou stálé rezervace na celou zimní sezónu 2019/2020. Rezervace “OBSAZENO” bez zvýraznění jsou pouze jednorázové. Pro zarezervování stačí zaslat SMS na tel. číslo 731 690 690 , nebo zavolat  a obratem bude vaše rezervace potvrzena zpětnou SMS zprávou  a vyznačena v systému.

 !!! PŘEHLED REZERVACÍ ZDE !!!

 

 

HALA V PLNÉM CELOROČNÍM PROVOZU

Sunday, June 28th, 2020

Tenisová hala je v plném provozu od 25.5.2020 a bez jakéhokoli omezení. Provoz je celoroční. Rezervace hodin na telefonním čísle 731 690 690.

HALA OPĚT V PROVOZU OD 11.5.2020

Sunday, May 10th, 2020

 Vláda svým usnesením č. 453 s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.: UMOŽŇUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť   a to výhradně  v posilovnách, tělocvičnách  a fitness centrech, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých

10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se

zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při

dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a

dezinfekce prostor;“

Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:

• Je dovolena přítomnost veřejnosti pouze v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech, tj.

v žádných jiných provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť (včetně vnitřních

bazénů). Pod termínem „tělocvična“ je třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová

cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry,

v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra – viz výše pod xi. Není tedy např. dovoleno provozovat

v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod. Je nutno plně dodržovat stanovená

režimová opatření, tj. mimo jiné se vůbec nesmí používat šatny a sprchy. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Národní Sportovní Agentura uvádí, že toto výkladové stanovisko bylo před jeho uveřejněním odsouhlaseno Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Čerpání neodehraných hodin 2019/2020

Sunday, May 10th, 2020

Pěkný den, vzhledem k opětovnému provozu haly (za zvýšených hygienických opatření) od 11.5.2020, je možné odehrát hodiny, které jste měli předplaceny v letošní zimní sezóně 2019/2020. Čerpání těchto hodin je možné do 30.9.2020 včetně. Pevné zdraví a budeme se těšit na vaši návštěvu. Tenisu zdar

Od 1.5.2020 platí jednotná cena 250,-/hod (pro nově  příchozí hráče).

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ HALY

Thursday, April 2nd, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 1.4.2020  SE PRODLUŽUJE UZAVŘENÍ HALY AŽ DO ODVOLÁNÍ. JAKMILE BUDE MOŽNÉ HRÁT, DÁME VÁM FORMOU SMS IHNED VĚDĚT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

HALA UZAVŘENA DO 1.4.2020 VČETNĚ

Monday, March 23rd, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 23.3.2020  SE PRODLUŽUJE UZAVŘENÍ HALY AŽ DO 1.4.2020J VČETNĚ. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

HALA UZAVŘENA OD 16.3.2020 DO 23.3.2020 VČETNĚ

Monday, March 16th, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 15.3.2020  JE HALA UZAVŘENA  OD 16.3.2020 DO 23.3.2020 VČETNĚ. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ