Archive for March, 2020

HALA UZAVŘENA DO 1.4.2020 VČETNĚ

Monday, March 23rd, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 23.3.2020  SE PRODLUŽUJE UZAVŘENÍ HALY AŽ DO 1.4.2020J VČETNĚ. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

HALA UZAVŘENA OD 16.3.2020 DO 23.3.2020 VČETNĚ

Monday, March 16th, 2020

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR ZE DNE 15.3.2020  JE HALA UZAVŘENA  OD 16.3.2020 DO 23.3.2020 VČETNĚ. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

HALA STÁLE V PROVOZU

Sunday, March 15th, 2020

Informace pro hráče naší haly ze dne 14.3.2020. Jsme stále v provozu , při dodržení nařízení hygienické stanice tzn. počet do 30 osob. V návaznosti na toto sdělení jsme udělali následující opatření:

-  rozdělili jsme šatny podle dvorců tzn. hráči , kteří jdou na dvorec č.1 budou mít svoji určenou šatnu bez ohledu na pohlaví to samé platí pro dvorec č.2 (šatny jsou označené)

- do areálu kromě hráčů nemá nikdo jiný přístup,  veřejnosti vstup zakázán

-  v šatnách na umyvadle je dezinfekční mýdlo pro mytí rukou (na zdi umístěn postup jak správně dezinfikovat ruce)

- klubovna uzavřena

INFORMACE KE KORONA VIRU COVID 19 ZE DNE 12.3.2020 – HALA STÁLE V PROVOZU, OMEZENÍ JE DO POČTU 30 OSOB

Tuesday, March 10th, 2020

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

Je potřeba i nadále dbát zvýšené pozornosti v oblasti osobní hygieny, zejména pak čistotě rukou. Podle všech vyjádření je čistota rukou a jejich mytí nejlepší prevencí.

Dle informací z hygieny se nesmí v jednom prostoru (například hala, šatna , recepce nebo klubovna) zdržovat více než 30 osob. V případě, že jsou lidé v oddělených prostorách, např. parkoviště, recepce, hala a šatna, je možné i nadále fungovat bez jakéhokoli omezení, při dodržení počtu do 30 osob. V našem zařízení toto opatření splňujeme, bez jakýchkoli problémů (v hale je vždy do 10 osob). V našem případě máme během tréninků na obou dvorcích vždy do 10 ti osob. Veřejnosti bude do sportovní haly přístup uzavřen.

 

Současně upozorňujeme, že pro všechny, kteří se vrátili ze zasažených oblastí, platí karanténa a povinnost informovat svého lékaře – v souladu s předchozím opatřením Ministerstva Zdravotnictví ČR.

 

Pokud jsou děti i jen lehce nachlazené nebo jinak zdravotně oslabené, doporučujeme v tomto období raději netrénovat.

 

Celou situaci  nadále monitorujeme a budeme postupovat v souladu s nařízením Vlády ČR, Ministra zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.

Turnaj Starší žáci “B” 7.-9.3.2020

Friday, March 6th, 2020

V termínu  7.-9.3.2020 proběhne v hale  turnaj starších žáků. Z tohoto důvodu bude omezen provoz haly pro veřejnost. Sobota 7.3.2020 bude hala obsazena minimálně 8-20 a neděle 8.3.2020 opět minimálně  8 – 17 Vše uvedeno v rezervačním systému a bude průběžně aktualizováno